Beräkna ackumulator

Många olika faktorer påverkar beräkningar av ackumulatorer. Beräkningarna nedan bör endast användas som överslagsberäkning. Förutsättningar för beräkningarna är snabb (adiabatisk) upp och urladdning, d.v.s. tiden är mindre än 3 minuter.
Polytropexponenten = 1,5.

INDATA & RESULTAT

Separera decimal med punkt.
Utelämna indata i det fält Du skall beräkna!

Högsta arbetstryck = bar
Lägsta arbetstryck = bar
Ackumulatorvolym
 
  • l
Arbetande volym
  • l
Förladdningstryck
  • bar

PMC Hydraulics Group AB fråntar sig allt ansvar för de följder som eventuella felaktigheter i formler och program kan medföra!
© PMC Hydraulics Group AB 2019