Beräkna tryckfall

Beräkningarna nedan skall endast användas för överslagsberäkning.
Beräkningarna gäller för korta strypningar, där diametern > strypningens längd.
Som värde på oljans densitet har 870 kg/m3 använts.

Separera decimal med punkt.

  Indata Utdata
Flöde = lpm
Tryckfall = bar
Strypdiameter = mm

 

PMC Group AB fråntar sig allt ansvar för de följder som eventuella felaktigheter i formler och program kan medföra!
© PMC Group AB 2016