Beräkna dekompressionstid

Beräkningarna nedan skall endast användas för överslagsberäkning.
Som värde på oljans densitet har 0.9 kg/dm3 använts.
Som värde på oljans kompressibilitetsfaktor har 0.00006 använts.

Separera decimal med punkt.

Kompr. volym = l
Tryck början = bar
Tryck slut = bar
Strypdiameter = mm

 

RESULTAT

Dekompr.tid = sek

PMC Hydraulics Group AB fråntar sig allt ansvar för de följder som eventuella felaktigheter i formler och program kan medföra!
© PMC Hydraulics Group AB 2019