Beräkna temperaturutveckling i tank

Många olika faktorer påverkar temperaturutvecklingen i en hydrauloljetank. Beräkningarna nedan bör endast användas som överslagsberäkning. Förutsättningar för beräkningarna är:

- Som värde på oljans densitet har 0.9 kg/dm3 använts.
- Som värmegenomgångstal har 0.008 använts.
- Att skillnaden i temperatur mellan luft och olja är minst 25 ° C.

Separera decimal med punkt.

Tanklängd = m
Tankbredd = m
Tankhöjd = m
Starttemperatur = ° C
Tillförd effekt = kW
Tid tillförd effekt = timmar

 

RESULTAT

Tid jämvikt = timmar
Jämviktstemp. = ° C
Temperatur = °C

PMC Hydraulics Group AB fråntar sig allt ansvar för de följder som eventuella felaktigheter i formler och program kan medföra!
© PMC Hydraulics Group AB 2019